Novi iznos minimalne plaće u 2019. godini

Novi iznos minimalne plaće u 2019. godini

Minimalna bruto plaća za rad radnika u punom radnom vremenu iznosi 3.750,00 kuna. Navedena Uredba, objavljena u Nar. nov. br. 109/18, primjenjuje se od 01.01.2019. godine.