Objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Nar. nov. br. 1/19. Osim izmijenjenih stopa PDV-a na pojedine vrste dobara, novim Pravilnikom se mijenja i trenutak postanka obveznikom PDV-a po prelasku obavljenih isporuka iz članka 90. stavka 5. Zakona u iznosu većem od 300.000,00 kuna.