HAMAG-BICRO ESIF zajmovi za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO ESIF zajmovi za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO je kao mjere pomoći gospodarstvu povezanih s učincima pandemije COVID-19 objavio i aktivirao nove zajmove, ESIF zajmove za obrtna sredstva. Pored trenutno aktivnih programa za financiranje obrtnih sredstava HAMAG-BICRO je uveo i novu mjeru financiranja obrtnih sredstava do iznosa od 750.000,00 HRK. / hamagbicro.hr