Investicijski projekti i poslovni planovi

Izrada investicijskih projekata i poslovnih planova po metodologiji prihvatljivoj za poslovne banke, HBOR i HAMAG-BICRO.

Investicijski projekti i poslovni planovi, uvijek imajte ovo na umu, prije svega se rade za investitora i poduzetnika, a tek onda za sve ostale sudionike.

Investicijski projekti

U trenutcima kada planirate ulaganja, potrebno je sagledati sve aspekte investicije. Od ideje do realizacije projekta potrebno je proći puno koraka, potrebno je procijenti svaki korak, valorizirati ga te u konačnici donijeti zaključak isplati li se ići u investiciju ili ne. Upravo kvalitetno pripremljen i izrađen investicijski projekt pomaže vam u donošenju odluke. Jedino realno i precizno postavljen i procijenjen investicijski projekt daje mogućnost da na kraju možete dobiti kvalitetan podatak, donosi li nova investicija i stvara li ta nova investicija novu vrijednost i u kojem obujmu te kako utječe na rezultat vašeg društva / obrta nakon njenog stavljanja u funkciju.

 

U konačnici, mora vam dati informaciju koliku dobit možete očekivati na kraju razdoblja ulaganja, koje je vrijeme povrata te investicije, kao i odgovor na mnoga druga pitanja.

 

Znate li da je po provedenim istraživanjima samo 10% investicija planirano precizno, uz prihvatljiva odstupanja, a sve ostale investicije su bile ili precijenjene ili podcijenjene. Unutar koje skupine želite Vi biti?

 

Svaka investicija koja nije isplanirana kako treba te kod koje nije bilo precizno praćenje projekta (follow up projekta) nakon završene investicije, nije dobra za investitora, financijsku instituciju niti za bilo kojeg sudionika u realizaciji tog projekta.

 

Ukoliko podcijenite investiciju imate problem s nedostatnim sredstvima te postoji opasnost da ne možete osigurati dovoljno sredstava da biste je završili, priveli kraju, što kasnije ima za posljedicu da ne stvarate novu vrijednost koju ste planirali, nego da stvarate trošak koji će Vas, u najmanju ruku, odvesti u gubitak, odnosno može imati za posljedicu da za završetak investicije koristite sredstva koja su Vam prijeko potrebna za tekuću likvidnost. Ukoliko precijenite investiciju, postoji opasnost da ste osigurali više sredstava nego što je potrebno. To nije problem ukoliko su to Vaša sredstva, sredstva poduzeća, koja ste akumulirali tijekom vremena i pripremali se za investiciju. Problem može nastati ukoliko su to sredstva koja morate osigurati iz vanjskih izvora za koja morate platiti određenu cijenu (kredit poslovne banke, leasing, …). Za svaki iznos koji ste posudili preko potrebnog predstavlja izravni trošak i nepotrebno smanjenje dobiti od projekta. Zašto biste svoju dobit dali nekome drugome?

 

Optimizirati izvore financiranja, ocijeniti isplativost Vaše investicije te vidjeti kakve učinke i efekte će ona stvoriti je ono što će investicijski projekt pokazati. Investicijski projekti se rade za vlasnika, managera, za osobu koja želi vidjeti kako će promjene u imovini utjecati na njegovo poslovanje, hoće li povećati vrijednost poduzeća, te postići veću stabilnost.

Poslovni planovi

Izraditi poslovni plan za jedno poduzeće pretpostavlja da su poznati svi elementi poslovanja poduzeća. Ulazni elementi, elementi poslovnog procesa temeljem kojih će se moći što preciznije ocijeniti pozicija vašeg poduzeća te simulirati, odnosno predvidjeti kuda ide Vaše poduzeće. Planirati moraju svi, jer poslovati stihijski, kako određuju drugi, bez određenog plana, ne može završiti uspjehom. Planiranje ne znači biti vidovit i znati kako će izgledati budućnost. To svakako ne. Planirati znači razmišljati o svome poslovanju, trendovima na tržištu, razmišljati o konkurenciji, razmišljati o svojim proizvodima i/ili uslugama, a uvažavajući trenutne snage i prepoznavajući slabosti, sve to izraziti vrijednosno. Planirati znači razmišljati unaprijed barem sljedećih nekoliko godina te znati gdje želite biti tada.

Poticanje ulaganja

Ukoliko planirate ulaganja, potrebno je sagledati postoje li mogućnosti dobivanja raznih državnih potpora. Trenutno je na snazi Zakon o poticanju ulaganja koji vam omogućava dobivanje potpora za kapitalna ulaganja u RH te zapošljavanje novih djelatnika.