Poslovno savjetovanje i financijski management

Kao poslovni čovjek, vjerujemo da vrlo, vrlo dobro poznajete poslovanje svog poduzeća. No, pored te činjenice, mnogi od vas su svjesni kako ne mogu imati sva znanja i posjedovati sve vještine koje zahtijeva i traži suvremeno poduzetništvo, a posebno u trenutcima kada se sve više javlja potreba za financijskim managementom. Računovodstvo će proknjižiti sva Vaša poslovna događanja, no što proknjiženi događaji govore o Vašem poslovanju, Vašoj banci ili Vašem poslovnom partneru, to je ono što financijski manager zna. Vrlo malim korekcijama u knjiženjima ili pravovremenim reakcijama može se uvijek prikazati bolja slika o Vašem poduzeću ili jednostavno možete doći do potvrde činjenice da je sve proknjiženo kako treba te da Vaša izvješća prikazuju stvarnu i realnu sliku Vašeg poslovanja. Svakom poduzetniku i jedna i druga informacija trebala bi biti od ogromne važnosti.

 

Možemo Vam pomoći pravim poslovnim savjetom, da u konačnici možete reći kako ste uspjeli reducirati troškove, povećati profitabilnost, povećati vrijednost svog poduzeća, zaštiti svoju imovinu, smanjiti rizike ili reorganizirati poslovanje, ili… ili dobiti kredit u poslovnoj banci. Koristeći se raznim managerskim alatima u razgovoru s poduzetnikom, vlasnikom ili direktorom društva, zajednički uočavamo dijelove, segmente i procese u poslovanju u kojima ima prostora za usavršavanje i unaprjeđenje, te donosimo zajedničke zaključke što bi bilo dobro popraviti i u kojem omjeru, a što ostaviti da funkcionira kao do sada.

 

Kao što smo i naveli, poslovno savjetovanje i financijski management u sebi uključuje puno toga, no kako bi se ipak stekao uvid što bi to moglo biti i što je to što mi radimo, možete pročitati u nastavku.

Procjena kreditne sposobnosti i boniteta, FP Rating®

FP Rating (Financial Position) daje odgovor na pitanje koja pravna osoba ima dostatnu kreditnu sposobnost kako bi mogla ispunjavati sve svoje preuzete obveze na vrijeme i u cijelosti. Želite li znati kako drugi vide vašu kreditnu sposobnost?
Procijenite kreditnu sposobnost svog poslovnog partnera jer je ona jednako bitna kao i vaša. (Npr.: Želite li svom poslovnom partneru prodavati robu, usluge na kredit, na otvoreno, bez instrumenata osiguranja, na povjerenje? Koliko ste mu do sada dali robe na povjerenje?)

FP Rating model je dobra osnova za procjenu kreditne sposobnosti poduzeća, kao i odgovor na pitanje tko je moj poslovni partner. Rating iz modela se razmatra skupa s ostalim informacijama, posebno kvalitativnim, kao i informacijama o instrumentima osiguranja, o trendovima, pri donošenju poslovne odluke.

 

Bonitet i kreditna sposobnost

Obzirom na činjenicu da uvijek postoji mogućnost neplaćanja obveza na vrijeme, insolventnosti te da se ova činjenica ne može zanemariti prilikom donošenja poslovnih odluka, uvijek je dobro sagledati i procijeniti solventnost poslovnog partnera.

One institucije koje najviše promatraju i procjenjuju solventnost nekog društva su poslovne banke. Svako poduzeće koje ima dobar bonitet i dobru kreditnu sposobnost bi trebalo biti u poziciji dobiti financiranje za svoj razvoj i rast.
Pojmovno se bonitet odvaja od kreditne sposobnosti jer je šireg značenja, iako ih mnogi poistovjećuju, tako da društva mogu imati:
– dobar bonitet uz nisku kreditnu sposobnost (poduzeće se ne može više zadužiti jer će narušiti postojeći dobar bonitet),
– nizak bonitet uz dobru kreditnu sposobnost (unatoč lošijem bonitetu podmiruju se sve kreditne obveze na vrijeme),
– dobar bonitet uz neutvrđenu kreditnu sposobnost.

 

U poslovnom rječniku dolazimo do sljedeće definicije kreditne sposobnosti i boniteta: kreditna sposobnost, (eng. Credit rating, njem. Kreditfähigkeit), je sposobnost vraćanja kredita prema ugovoru s kreditorom. Do ocjene kreditne sposobnosti zajmotražioca, banke dolaze na temelju posebne analize prethodnih kreditnih odnosa banke i zajmotražioca, kao i na temelju svih informacija o tražiocu kredita. Bonitet (eng. Credit solvency, njem. Bonität, lat. Bonitas dobrota), je oznaka za unutrašnju vrijednost neke stvari. U gospodarstvu se time označuje kreditna sposobnost ili uopće sposobnost udovoljavanja svojim obvezama. U literaturi se također može naići i na engleski termin creditworthiness koji bi u slobodnom prijevodu glasio kreditna vrijednost, odnosno kreditna sposobnost. Bonitet može značiti i sveobuhvatnu ocjenu temeljenu na analizi godišnjeg računa i situacije pravne osobe, ocjenu ekonomskih pojava u pravnoj osobi, oznaku neopipljive sigurnosti s obzirom na ugled, dobrotu, unutarnju vrijednost, oznake koje u sebi sadrže i ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti.

Analiza izvora financiranja (vanjski i/ili unutarnji izvori financiranja)

Izvori financiranja vašeg poduzeća mogu biti razni. Najčešće vrste financiranja su one koje dijelimo po roku, porijeklu i vlasništvu. Tako po ročnosti možemo govoriti o dugoročnom i kratkoročnom financiranju, po porijeklu o unutarnjem i vanjskom financiranju, kao i po vlasništvu o vlastitim i tuđim izvorima financiranja. Bez obzira o kojoj vrsti financiranja se radi, ono predstavlja najvažniji proces unutar jedne pravne osobe. Financije su krvotok poduzeća te svaki maligni tok može naštetiti cjelokupnom poslovanju poduzeća, te u konačnici može ugroziti njegovu opstojnost.

 

Jeste li sigurni da su Vam uvijek nužni vanjski izvori sredstava (banke, leasing ili netko treći) ili možda u svome poduzeću, svom poslovanju imate skrivene izvore (potencijale) koje je samo potrebno otkriti i aktivirati? Na koji način i kako, to Vam možemo mi reći.

 

Ukoliko stvarno nije moguće pokrenuti izvore iz svog poslovanja, tu se uvijek nalaze poslovne i razvojne banke, osiguravajuća društva, leasing društva i potporne agencije koja vam mogu pomoći prilikom prevladavanja poteškoća u poslovanju, odnosno financirati vaše razvojne projekte.

 

No, nije jednostavno financirati investicije iz svojih izvora, vlastitih izvora, posebno one investicije koje su dugoročne. Kvalitetnom kombinacijom vlastitih i tuđih izvora poduzeće će si osigurati stabilnost u poslovanju, osigurati dugoročnu financijsku ravnotežu i povećati financijsku snagu.

 

Nakon analize izvora financiranja, uvijek se postavlja pitanje koja je to financijska institucija koja će pratiti moj projekt.

 

Za Vas ćemo odraditi i taj posao, kvalitetno, profesionalno i s punim povjerenjem, u Vaše ime pregovarati s financijskim institucijama kako biste osigurali optimalne izvore za financiranje projekata i poslovanja.

Kreditiranje; pregovaranja s financijskim institucijama oko izvora financiranja i cijene financiranja

Prezentirati svoje poslovanje financijskoj instituciji, ukoliko niste imali priliku to raditi, vjerujte, predstavlja ozbiljan i detaljan posao.

Što banke traže od poduzetnika? Jesu li bitni financijski podaci i izvještaji ili je bitno osiguranje kredita koje je ponuđeno? Što je bitnije? Je li bitna poslovna povijest? Je li bitno iskustvo vlasnika u poslu kojim se bavi ili ne? Što je bitnije, imati dobar bonitet ili kreditnu sposobnost?

Puno pitanja, a odgovor je vrlo jednostavan. Bitni su svi elementi i ne mogu se prezentirati niti sagledavati odvojeno. Važno je da svoje poslovanje, ono što ste i tko ste, možete prenijeti nekome u banci ili drugoj financijskoj instituciji na profesionalan način, jezikom razumljivim kreditoru. Mi smo vaši pregovarači i prezentatori vašeg poslovanja.

 

Za vas smo spremni provjeriti što sve nude poslovne banke na tržištu, koji su trenutni uvjeti na tržištu, te zajedno s vama odrediti s kojom poslovnom bankom bi bilo dobro započeti pregovore. Osim poslovnih banaka, na tržištu se uvijek nude i financiranja uz našu razvojnu banku HBOR i/ili uz agenciju HAMAG-BICRO.

Procjena vrijednosti poduzeća

Koliko vrijedi Vaše poduzeće? Za Vas, neprocjenjivo.

Zašto biste ga uopće prodavali, a toliko ste se mučili i borili na tržištu da postignete ovo što jeste. Ono je u konačnici rezultat Vašeg mukotrpnog rada. No, koliko stvarno vrijedi Vaše poduzeće? Što ako Vam netko ponudi otkup Vašeg businessa?

 

Vrednovanje poduzeća, primjenom različitih metoda dat će rezultat koji Vam može poslužiti da svoje poslovanje možda usmjerite u nekom drugom pravcu, pravcu za koji ste znali, ali kojim niste do sada išli. Jednom broju poduzetnika rezultati procjene vrijednosti poduzeća koji se dobiju nisu baš najdraži, no činjenice i rezultati koji se dobiju trebaju biti smjernica vlasniku što bi bilo dobro činiti kako bi se vrijednost poduzeća povećavala, kojim pravcem ići, a Vama managerima osiguravala sigurnije poslovanje i mirniju budućnost.

Najkorištenije metode vrednovanja poduzeća su bilančna, metoda računa dobiti i gubitka, mix metoda koja u sebi uključuje goodwill, metoda diskontiranog novčanog toka, metoda stvaranja nove vrijednosti, metoda opcija. Različite metode se mogu koristiti za različite djelatnosti, a kombinacija različitih metoda i uvažavajući prednosti i nedostatke svake od metoda, bit će jedini ispravan odgovor na postavljeno pitanje na početku.

 

Generalno govoreći vrijednost poduzeća nije ista kupcu i prodavaču. Vrijednost poduzeća se ne bi smjela pomiješati s cijenom poduzeća što je u konačnici stvar pregovaranja između kupca i prodavatelja.

Ostale usluge

Analiza troškova poslovanja

Procjena potrebnih obrtnih sredstava

Analiza poslovnog partnera

Vođenje projekata / investicijskih

Dubinska analiza poslovanja / Due Diligence

Preuzimanje i spajanje poduzeća / Mergers And Acquisitions