Računovodstvo i računovodstveno savjetovanje

Računovodstvo

Trebate li nekoga tko će samo knjižiti vaše poslovne promjene ili trebate nekoga tko će ih ispravno knjižiti? Poznata Vam je razlika između knjigovodstva i računovodstva? Vjerujemo da su ovo samo neka pitanja koja sebi možda postavljate.

 

Ovisno o veličini Vašeg društva i/ili obrta i Vašim potrebama, nudimo Vam različite pakete usluga koje možete međusobno kombinirati:

  • Osnovni paket računovodstvenih usluga
  • Napredni paket računovodstvenih usluga
  • Premium paket računovodstvenih usluga uz mjesečno/tromjesečno/ izvještavanje o poslovanju subjekta

Consultatio primo d.o.o. pruža računovodstvene usluge (knjigovodstvo je samo dio računovodstva), koje će ispravnim i profesionalnim knjiženjem poslovnih promjena Vašeg društva izraditi financijska izvješća kako bi bila jasna i prihvatljiva svima, primarno Vama vlasnicima i managementu, a onda i nadležnim državnim institucijama, Vašim poslovnim partnerima, bankama, leasing društvima i agencijama.

 

Razlika između knjigovodstva i računovodstva je upravo u tome da se kao prvo Vaše poslovne promjene evidentiraju / knjiže na način da Vam daju ispravne informacije i stvarne rezultate vašeg poslovanja, da se kroz računovodstvo, koje sagledava cjelovitost poslovnih promjena vašeg društva ili obrta, prate svi zakonski propisi te da Vam se daju prijedlozi za njegovo unapređenje i upozori na eventualne dosadašnje propuste.

 

Kako inače kontrolirati poslovanje i upravljati njime, ako Vam poslovne knjige nisu stvarni pokazatelj Vašeg poslovanja.

Napredni paket

Bankarski management

podrazumijeva vođenje računa da poduzetnik uvijek posluje s bankom koja najbolje odgovara njegovim poslovnim potrebama uz optimalne bankarske troškove i troškove platnog prometa. Ova vrsta usluge podrazumijeva i popunjavanje obrazaca za banku ili leasing ukoliko klijent traži financiranje putem banke ili leasinga (1 zahtjev godišnje).

Upravljanje dugotrajnom imovinom (DI)

podrazumijeva da se tijekom poslovne godine razgovara oko eventualnih potreba za ulaganjem u DI te da se temeljem dosadašnjih ostvarenih poslovnih rezultata predlaže poduzetniku koju vrstu financiranja odabrati: kredit, financijski leasing, operativni leasing, financiranje iz vlastitih sredstava, na koji rok amortizirati pojedinu imovinu, …  te što je s poreznog aspekta za poduzetnika najprihvatljivije.

Dodatna podrška poreznom i revizorskom nadzoru

podrazumijeva da se aktivno uključujemo u komunikaciju s nadzorom i revizorom te izrađujemo po potrebi dodatna izvješća i tražene analize poslovanja. (1 nadzor ili revizija godišnje)

Račun dobiti i gubitka (RDG) – detaljan izvještaj

podrazumijeva izradu detaljnog RDG za poduzetnika, razrađeno na više analitičkih razina nego što se izvještava u propisanim obrascima a sve sukladno potrebi za praćenjem poslovanja. Izvještaj se izrađuje jednom kvartalno.

 

Premium paket je usko povezan s pružanjem usluga računovodstvenog i poslovnog savjetovanja te se ugovara s tim paketima.

Budžetiranje poslovanja

podrazumijeva da zajedno s vama izrađujemo budžetiranje svih stavki ili pojedine stavke vašeg poslovanja, odjela/sektora, … kako bi se mogao izraditi kvalitetan plan poslovanja te pratiti njegova realizacija.

Izrada poslovnog plana poduzetnika

podrazumijeva izradu poslovnog plana poduzetnika koji je pretpostavka praćenja realizacije (ostvarenja) planova. Planirati moraju svi jer poslovati stihijski, kako određuju drugi, bez određenog plana, nije dobro i financijski je vrlo opasno.

Financijsko izvještavanje

podrazumijeva izradu detaljnog managerskog izvještavanja kako bi se mogle pratiti promjene i donositi pravovremene odluke. Ova vrsta izvještaja u sebi uključuje ključne KPI, pokazatelje poslovanja kao što su ROE, ROI, EBITDA, NSV, NetDebt/EBITDA…

Bilanca

podrazumijeva izradu Bilance društva koja je nužna za analizu pojedinih pokazatelja poslovanja.

Cash Flow

podrazumijeva izradu novčanog toka društva / obrta detaljno razrađeno na mjesečnom, kvartalnom i/ili godišnjem nivou. Ovisno o potrebi izvještavanja pojedinog subjekta dogovara se dinamika izvještavanja.

Analiza osjetljivosti poslovanja

podrazumijeva izradu i analizu projekcije u promjenama poslovanja društva uslijed poremećaja na tržištu te pokazuje kako će to utjecati na poslovni rezultat društva i stanje novčanog toka. Analizu radimo na dva nivoa ovisno o potrebi društva.

Analiza temeljnih pokazatelja

podrazumijeva analizu onih temeljnih pokazatelja koji su za pojedino društvo najznačajniji u njegovom poslovanju.

 

Dodatno (posebno se dogovara) van paketa:

  • Vođenje materijalnog knjigovodstva, ovisno o djelatnosti.
  • Vođenje kredita / leasinga (do 1 kredita ili leasinga uključeno u sve pakete), ukoliko poduzetnik ima više od 1 kredita dogovaraju se novi uvjeti
  • Popunjavanje obrazaca za kredit ili leasing (do 1 zahtjev uključeno u napredni i premium paket)
  • Vođenje obračuna plaća (do 5 djelatnika uključeno u sve pakete), u slučaju da poduzetnik ima više od 5 djelatnika, dogovaraju se novi uvjeti

 

Moguće je kombiniranje pojedine vrste posla iz navedenih opisa poslova.

 

Ne radimo:

  • uplate i isplate gotovine za klijenta
  • evidenciju radnog vremena djelatnika

 

Nakon što se procijeni opseg posla, u razgovoru s poduzetnikom, određuju se cijene pružanja usluga za svaki navedeni paket.

Računovodstveno savjetovanje

Računovodstveno savjetovanje je namijenjeno svima koji imaju računovodstvo. Namijenjeno je i onim klijentima koji imaju svoje računovodstvo i ne žele ga mijenjati, bilo da se radi o unutarnjem računovodstvenom ustrojstvu ili pak da imate vanjsko računovodstvo.

Ukoliko imate svoje računovodstvo, vjerujemo da možete jednim potezom (klikom) generirati izvještaj koji god želite (račun dobiti i gubitka ili cash flow izvještaj, …). Međutim, možete li ih dovoljno jasno razumjeti i ima li Vam ih tko jasno i neovisno interpretirati, bez straha? Što znače sve te brojke? Kako govori jedna izreka, računovodstveni izvještaji su, za one kojima to nije struka, kao da gledate u kazaljke sata, vidite njihov položaj na satu, ali ne možete izgovoriti koliko je trenutno sati.

 

Naravno, ako ne poznajete dovoljno računovodstvo i računovodstvene standarde, nije moguće vidjeti što sve te brojke govore o vašem društvu, a posebno je teško planirati budućnost i znati kako će izgledati financijska izvješća po realizaciji nekog ulaganja ili nakon donošenja bilo kakve poslovne odluke, ili kako će završiti vaša poslovna godina, ako nastavite poslovati jednakim tempom bez posebnih, značajnih promjena i oscilacija.

Računovodstveni savjetnik, mi, konzultanti računovodstva, smo tu kako bismo vam pomogli u razumijevanju vaših financijskih izvještaja i kreiranju i lakšem donošenju poslovnih odluka za budućnost. Tu smo da bismo vam pregledali poslovne knjige, neovisno interpretirali pojedine veličine i ukazali na moguća poboljšanja ili jednostavno vam potvrdili da su vam izvješća ispravna. Ne, nismo revizori, mi smo računovodstveni savjetnici i sagledavamo vaše poslovanje puno detaljnije i zajedno s vama donosimo odluke o budućim računovodstvenim i poslovnim promjenama.

Računovodstveno savjetovanje možete ugovoriti i s drugim paketima usluga koje pružamo.